Booking Points
Delhi Offices
Shivpuri Office: Gali No. 2, Ph. 2662692 B.G. 132, S Gandhi Tpt. Ngr. Ph. 27831209, 27831514
City Office: Near Mandi Bute Shah, Ph. 2727282 Chandani Chowk: 555-B, Esplaned Road, Cycle Mkt. Ph. 23261208
Giil Road: 702, Raj Transport Bldg. Ph. 2536653 Kashmiri Gate: 3477, Nicolson Rd. ,Ph. 32001152, 30988954
Gowshala Off: Near Goghat, Circular Rd. Ph.2731255 Karol Bagh: 1010, Faiz Rd., Ph.25788714
Sunder Ngr. : Lekh Raj Bldg, 70 ft. Rd., 98152-40831 Gandhi Nagar: 9/16, Sham Block, Kailash Ngr., 56018116
Bajwa Ngr. : 1-Kalyan Ngr., Nr Dawar Generetors, 2744653 Faridabad: 17/3, Mathura Road, 5281124
Sister Concern:
Raj Transport Corporation (Regd.)
Head Office:
112, Transport Nagar, Ludhiana-141003
Phone: 0161-2609692, 2603216, 5011766, 5011767, 5011768